SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ UYGULAMA SINAVI METİNLE
 Haberi Paylaş 
Google Yahoo Facebook Del.icio.us

KADROLU VE SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ UYGULAMA

                     SINAV METİNLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Özel Şartlar başlıklı

  6 ncı maddesinin  6/c bendinde “ Uygulama sınavından en az bir hafta önce

Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında

her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara

yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız

en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı

sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı

ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün

bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime

sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde

yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)” hükmü yer almaktadır.

 Söz konusu Yönetmelik hükmü gereğince 01 Ekim 2016 tarihinde yapılacak olan kadrolu ve

sözleşmeli zabıt kâtipliği uygulama sınavında adaylara yazdırılacak 

 metinler aşağıdaki linkte verilmiştir.

 

http://pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2017/eylul/zk-metin.htm